Kjøpsbetingelser

 

Generelt:
Betingelsene for salg gjelder ved alle handler gjennomført fra KONG KURS sin nettbutikk (Juridisk navn: Høgbråt AS Org.nr: 999197299), så lenge ikke annet er avtalt.

Kundens forpliktelse:
Vedkommende person eller foretak registrert som kunde hos KONG KURS er alltid ansvarlig for betaling av varer og tjenester levert av KONG KURS. Ansvaret gjelder også andres benyttelse av kundens tilgang, også uvedkommendes bruk såfremt det ikke påvises at uaktsomhet av KONG KURS har ført til misbruket. Alle kjøp forutsettes utført av personer over 18 år eller etter samtykke fra verge.

Levering:

KONG KURS tilstreber å levere bestilte varer så fort som mulig. Normalt sendes bestilte varer innen ca 2 virkedager etter bestilling. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Lagerstatus er basert på informasjon fra vårt eget lager. Normalt blir lagersaldo oppdatert hver time, men enkelte produkter oppdateres en gang i døgnet. Vi tar forbehold mot feil.

Evt. prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt vil derfor ikke få tilbakevirkende kraft med mindre opprinnelig pris er feil.

KONG KURS forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i feil ved annonsering, prissvingninger og lagersituasjon samt å levere tidligere enn forespeilet dato.

Multicom leverer varer innen hele Norge. Ved forsendelse til Svalbard tilkommer gebyr for fortolling av varer (kr 190,- ved ordre over 5.000 kr) og postens standard frakttillegg (kr 175,-) i tillegg til ordinær fraktkostnad. Dette gjelder også ved retur av garantisaker. Du kan ikke bestille automatisk mva fritt til Svalbard i internettbutikken, skriv derfor merknad i kommentarfeltet under bestilling. 

Betaler du med kredittkort, vil konto bli belastet normalt innen et døgn etter at ordren er lagt. Frakt betales av kjøper utfra den valgte forsendelsesmåten, og kommer i tillegg til varenes pris. Fraktsatser blir opplyst til angitt postnummer når varene er lagt i handlekurv under kjøpsprosessen.

Alle pakker som sendes fra oss er forsikret mot skade under transport. KONG KURS tar ansvaret for evt. skader eller tap slik at du som kunde ikke vil lide noe tap. Forutsetningen er at skademelding fylles ut hos posten med en gang pakken er mottatt.

Garanti:

Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet. Det er ett års omleveringsgaranti til forbrukere på de aller fleste komponenter. Dette er en garanti som går ut over Forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrett som i utgangspunktet gir rett til reparasjon av den samme varen. Med vår omleveringsgaranti får du garantert ny del ved feil. På Multicom stasjonære og bærbare pc'er er det 2 - to - års garanti (primært reparasjon) for både forbrukerkjøp og næringskjøp, hvis ikke annet er avtalt. Ved næringskjøp, altså kjøp der annet navn enn privatperson er ført på faktura, er reklamasjonsretten begrenset til 1 - ett - år samt ex. works betingelser med mindre produsentens garantibetingelser tidsmessig eller på annet vis er vesentlig kortere avgrenset. Ved næringskjøp dekker vi kun returfrakt fra oss ved reklamasjon. Garanti bortfaller dersom utstyr behandles feil, eller dersom varer er defekt p.g.a. andre ytre påvirkninger. KONG KURS dekker ikke følgefeil med mindre dette klart kan dokumenteres og samtlige implementerte enheter er kjøpt hos oss. De til enhver tid gjeldende betingelser for innsending av varer til service er gjeldende ved alle kjøp. 

Reklamasjon:
Før feil meldes til KONG KURS anbefaler vi at kunden undersøker om feilen skyldes forhold på sin side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke KONG KURS får melding innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller burde vært oppdaget. Lovens minimumsfrist gjelder. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik KONG KURS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til KONG KURS slik at KONG KURS kan iverksette tiltak for avhjelp.

Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige hensyn forutsetter KONG KURS at reklamasjon alltid rettes skriftlig via e-post eller brev. Det bør fremgå av meldingen hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner etter Forbrukerkjøpsloven som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder frakt. Ved reklamasjon fra annet enn en forbruker plikter kunden å følge KONG KURS sine generelle returrutiner og -betingelser. KONG KURS sine forpliktelser overfor kunde begrenses da til å overholde eller videreføre garantilovnaden som følger med varen. Det understrekes av eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden når kunden ikke er en forbruker.

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan forbruker på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter gjeldende bestemmelser i Forbrukerkjøpsloven. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

KONG KURS er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, herunder erstatning for tap av data, kostnader til rekonstruksjon av data o.l. ved harddisk-krasj, skade på optisk lagringsmedium mm.

Avbestilling:

Ved avbestilling må kunden gi beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post. Dersom avbestillingen kan bekreftes før bestilte varer er sendt, vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

Angrefrist:
På alle varer er det 14 dagers returrett fra pakken er hentet etter angrefristloven. Returretten gjelder ikke for næringskjøp. Returretten gjelder heller ikke ved kjøp over disk i vår ekspedisjon. Lovbestemt angrefristskjema følger med alle pakker. Er dette kommet bort under forsendelsen anbefaler vi at kunden snarest tar kontakt med oss for å få tilsendt nytt skjema eller laster det ned som et pdf dokument her. Dette fordi bevisbyrden for bortkommet skjema vil ligge tungt på kunden ettersom dette er fysisk festet sammen med adressekortet på pakken fra oss, og skulle angrefristskjema være kommet bort vil da heller ikke pakken komme frem.

Ihht. norsk lov har en forbruker rett til å gå fra et kjøp som omfattes av angrefristloven uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt og varen og angrefristskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjemaet senest ved levering av varen (dette vedlegges alle forsendelser fra oss) utvides fristen til tre måneder. Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses som overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig og du bør kunne dokumentere at den er sendt. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare uten nærmere avtale fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Henter du ikke pakken gjelder 14 dagers fristen tilsvarende fra pakken ankommer ditt postkontor for henting. Se neste avsnitt for vårt forslag til hvordan du angrer i praksis. 

Angrefrist ved kortbetaling/forskudd eller betalingsutsettelse:
Dersom du angrer på kjøpet etter at vi har fakturert varen fra oss er det for sent å avbestille og du må benytte angrefristen. Vår anbefaling for at dette skal gjennomføres på enkleste måte er:
Hent pakken på postkontoret, fyll ut angrefristskjema og legg den oppi pakken. Adressèr pakken til:KONG KURS Brokelandsheia, 4993 Sundebru. (Norgespakke er normalt rimeligste sendingsalternativ). Du kan benytte returlapp fra KONG KURS, men da vil returfraktbeløpet bli trukket i oppgjøret.

 

Går pakken i retur til oss uten at du underretter oss skriftlig på forhånd og uten å ha betalt returporto, er ikke angrefristlovens krav til kjøper oppfylt og du blir da fakturert for alle omkostningene vi har hatt med å sende deg varen. Dette vil si frakt begge veier samt ekspedisjonsomkostninger og evt. verditap dersom varens utsalgspris går ned mens den er borte fra vårt lager. Slike prisnedganger må påregnes som normalt. For næringskjøp, altså kjøp der annet navn enn privatperson er ført på faktura, gjelder ingen angrefrist eller returrett. Næringskjøp i oppkrav der pakken ikke hentes tillegges 10% returgebyr i tillegg til ordinære omkostninger.

Salgspant:

KONG KURS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Betaling:
Betaling skjer via kredittkort eller faktura via Klarna.

I samarbeid med Klarna tilbyr vi betaling med faktura. Betalingsfrist er 14 dager. Det påløper et administrasjonsgebyr på kr 19,-. Leveranse skjer til bestillerens folkeregistrerte adresse. For å betale med faktura må du ha fylt 18 år, være folkeregistrert i Norge samt bli godkjent i kredittvurderingen som gjennomføres ved kjøpet. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente. KONG KURS forbeholder seg retten til i enkelte tilfeller å nekte leveranse og gjennomføre en ny kredittvurdering av bestilleren.

Force majeur:

Er KONG KURS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er KONG KURS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Endring i vilkårene:
KONG KURS forbeholder seg retten til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i lovgivningen.